PRIVACY STATEMENT– Data Count B.V.

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Data Count B.V.  (vanaf nu: DataCount).

Bedrijfsgegevens:

Naam: Data Count B.V. (DataCount)
Adres: Elizabeth Wolffstraat 1, 2806 PJ, Gouda
Telefoonnummer: 0182 23 50 12
KvK: 28082982
Website: www.datacount.nl met inbegrip van www.fietsonderzoek.nl

E-mailadres: privacy@datacount.nl

DataCount verwerkt o.a. via de website (www.datacount.nl) privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. DataCount is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. We dragen daarom zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tevens verwerken we als verwerker, in opdracht van derden, soms persoonsgegevens die van belang zijn binnen verkeersonderzoek. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit met welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc, maar ook camerabeelden en geregistreerde kentekens vanuit onze onderzoeken en gegevens die we verzamelen via enquêteonderzoeken zoals via fietsonderzoek.nl.

 1. DOELEINDEN

DataCount verzamelt persoonsgegevens allereerst via www.datacount.nl en www.fietsonderzoek.nl middels een aantal formulieren op de website. Middels de volgende formulieren vragen wij u om verschillende gegevens:

 • Algemeen contactformulier
 • Diverse enquêteformulieren, wisselend naar gelang lopende onderzoeken (voornamelijk via fietsonderzoek.nl)

De website van DataCount is voorzien van een algemeen contactformulier. In dit formulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Een bericht.

Middels het algemene contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw vraag te beantwoorden. We doen dit op grondslag van toestemming: met het indienen van een formulier geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer deze nog in ons systeem staat. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

Tevens voeren we verkeeronderzoeken uit, waarbij in sommige gevallen camerabeelden worden opgenomen, kentekens worden geregistreerd en online enquêtes worden afgenomen. We doen dit op grondslag van uitvoering van een overeenkomst, waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke (lees: de opdrachtgever) een wettelijke grond heeft. Deze gegevens gebruiken we alleen om verkeerskundige analyses uit te voeren om de vragen te beantwoorden die we van onze opdrachtgevers zoals adviesbureaus en overheden krijgen. De gegevens worden na afloop van de verwerking en analyses verwijderd uit onze systemen binnen de gestelde termijnen. Deze termijnen kunnen per opdracht verschillend zijn.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

DataCount werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder en leverancier van onze cloudservices. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor DataCount essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft DataCount zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze subverwerkers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op uw samenwerking met DataCount en uw bezoek aan www.datacount.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van dit privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

DataCount bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

DataCount treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van DataCount.
 • Het personeel van DataCount gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • DataCount maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • DataCount registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop DataCount met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op via privacy@datacount.nl.