Onze dienst

Als u behoefte heeft aan inzicht in de verkeerssituatie, bijvoorbeeld bij een kruispunt of voetgangersoversteekplaats, dan is een verkeerstelling de meest geschikte methode om dit te bereiken. Een verkeerstelling geeft een beeld van de verkeersstromen en vervoersvormen in het onderzoeksgebied.

Wat gaan we doen?
De telling voeren we meestal uit met behulp van telslangen of camera’s. Met behulp van ons eigen camerasysteem brengen we de situatie tot wel 360 graden in beeld. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat DataCount zich aan de geldende privacy-wetgeving houdt bij het uitvoeren van verkeerstellingen. Zo worden de beelden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek en worden deze na afloop van het onderzoek direct vernietigd. Daarnaast zorgen we ervoor dat de beelden niet herleidbaar zijn naar individuele personen of kentekens. Zo waarborgen we de privacy van de weggebruikers en voldoen we aan alle eisen die de wetgever op dit gebied stelt.

Voordat we beginnen met de telling, vindt er eerst een zorgvuldige voorbereiding plaats. We bekijken bijvoorbeeld de locatie van de telslangen of camera’s en maken afspraken met betrokken partijen over het plaatsen hiervan. Bij het plaatsen van camera’s en telapparatuur voor verkeerstellingen is veiligheid van groot belang. We houden daarbij rekening met de verkeersregels en de veiligheid van zowel de weggebruikers als de onderzoekers. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we geen gevaarlijke situaties creëren door het afzetten van delen van de weg. Daarnaast plaatsen we de apparatuur op een dusdanige hoogte en positie dat deze niet in het zicht van de weggebruikers is en niet het verkeer kan hinderen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de apparatuur stevig staat en niet kan omvallen, bijvoorbeeld bij harde wind of passerende voertuigen. Tot slot zorgen we ervoor dat de apparatuur duidelijk gemarkeerd is, zodat het voor weggebruikers duidelijk is dat er sprake is van een onderzoek en zij hun rijgedrag hierop kunnen aanpassen. Met deze maatregelen zorgen we voor een veilige en verantwoorde plaatsing van de camera’s en telapparatuur, waarbij de verkeersveiligheid altijd voorop staat.

Na de onderzoeksperiode worden de gegevens zorgvuldig verwerkt tot databestanden en zeer overzichtelijke samenvattingen en rapportages. Door het gebruik van geavanceerde software en de expertise van onze specialisten kunnen we deze data nauwkeurig analyseren en interpreteren.

Wat levert het op?
Na de onderzoeksfase gaan we over tot de verwerkingsfase, waarin we de gegevens verwerken tot databestanden en overzichtelijke samenvattingen. Hierbij houden we rekening met de privacy-wetgeving en zorgen we ervoor dat alle gegevens vertrouwelijk blijven. DataCount is namelijk ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Het resultaat van de verkeerstelling is een gedetailleerd beeld van de verkeerssituatie, inclusief verkeersstromen en vervoersvormen. Dit kan u helpen bij het maken van belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het verbreden van fietspaden of het veranderen van straten in eenrichtingsverkeer.

Wilt u ook inzicht krijgen in drukke verkeerssituaties en een nauwkeurige detailanalyse van een kruispunt of andere verkeerssituatie? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Dicle Klunder
Projectleider
Contact

Meer informatie over verkeerstellingen?