Onze dienst

Heeft u zelf al bestaande data en wilt u daarvan een heldere presentatie of uitbreiding met een nieuw onderzoek? Naast verkeersdata die wij zelf op locatie inwinnen, is het mogelijk dat wij aan de slag gaan met al bestaande data. Dit kan geheel los van een nieuw onderzoek plaatsvinden of hiermee gepaard gaan.

Wat gaan we doen?
Het is mogelijk om data uit het verleden te koppelen aan een onderzoek dat u door DataCount laat uitvoeren. Hierdoor kunnen we trends in kaart brengen en veranderingen op tijd signaleren. Naast de oplevering van een dataset, is het mogelijk om data te presenteren in een GIS-dashboard. Hiermee visualiseren we de data op kaartbasis.
Het is voor ons ook mogelijk om bestaande data, los van eigen onderzoeken, te presenteren, visualiseren en analyseren. Dit kan zowel voor grote als kleine datasets. 

Wat levert het op?
Zoals gezegd levert een onderzoek van DataCount heldere informatie op en signaleert u veranderingen op tijd. De presentatie in een GIS-dashboard levert een heldere presentatie op. Het geeft u de mogelijkheid om direct overzicht te creëren. Gevisualiseerde data geeft namelijk een completer beeld van een situatie. Daarbij wordt het makkelijker om personen die niet ingevoerd zijn in de materie, een onderbouwde inkijk te geven. Dat maakt het hele onderzoek bruikbaarder, want cijfers zijn pas interessant als ze ook gebruikt kunnen worden voor praktische vraagstukken.

Heeft u vragen over uw bestaande data of wit u een combinatie onderzoek met bestaande en nieuwe data? Neem contact op met een van onze specialisten.

Onze specialisten

Marius Voshart
GIS-specialist
Contact

Meer informatie over data-ontsluiting en GIS-presentatie?