Motief- en parkeerduuronderzoek fietsenstallingen Stationsgebied, Leiden

Dienst: Enqueteren

10-03-20
In februari 2020 heeft DataCount in opdracht van gemeente Leiden een fietsparkeeronderzoek uitgevoerd rondom station Leiden CS. Dit onderzoek is uitgevoerd om de parkeerdruk, parkeerduur en het motief van parkeerders in kaart te brengen. Het motief is achterhaald met behulp van enquêteren gedurende de gehele onderzoeksperiode. Deze enquêtes zijn digitaal en ter plekke afgenomen. Ook is er geflyerd en zijn fietsen gelabeld met een uitnodiging voor de online enquête. Het onderzoek telde 18 meetmomenten, verspreid over zes dagen. Gedurende het onderzoek zijn er ruim 157.000 fietsen geteld en ruim 3.300 enquêtes afgenomen.
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier