Huis-aan-huis-enquête Noord-Oost Friesland

Dienst: Enqueteren

23-07-18
De Provincie Friesland heeft DataCount gevraagd een aanbieding te doen voor het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden en analyseren van de dataverzameling m.b.t. een huis-aan-huis enquête-onderzoek . Het doel van de provincie met het onderzoek is het achterhalen van de mening van de bewoners van een aantal dorpen die te maken zullen krijgen met een aanstaande strekking van een aantal buslijnen. Het onderzoek in 2018 zal dienen als een nulmeting voor dit onderzoek. Daarnaast zal er in 2019 een één-meting worden uitgevoerd als vervolgonderzoek. Het doel van de Provincie Friesland met betrekking tot het gevraagde onderzoek betreft het meten van de effecten van het strekken van een tweetal bus bundels, namelijk 54/154/60 Leeuwarden-Dokkum en 51/651 Leeuwarden-Dokkum, op de meningen van de bewoners in de aangrenzende dorpen. De lijnen zijn op dit moment nog niet gestrekt, hetgeen de reden is dat de meting in 2018 zal dienen als een nulmeting voor het vervolgonderzoek in 2019, om zodoende een vergelijking te kunnen maken tussen meerdere onderzoeken. De mening van de bewoners van de dorpen zal onderzocht worden middels een enquête, waarbij tenminste gevraagd wordt naar de volgende punten: verkeersveiligheid op weg naar en rondom de haltes, de bereikbaarheid van de halte en de leefbaarheid in relatie met het strekken van de halte. De precieze vragen zullen in afstemming met de provincie worden bepaald.
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier