Huis-aan-huis-enquête Noord-Oost Friesland

Dienst: Enqueteren

24-04-19
De Provincie Friesland heeft DataCount opnieuw gevraagd een aanbieding te doen voor het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden en analyseren van de dataverzameling met betrekking tot een huis-aan-huis enquête-onderzoek. Het doel van de provincie met het onderzoek is het achterhalen van de mening van de bewoners van een aantal dorpen die te maken hebben gehad met een strekking van een aantal buslijnen (Leeuwarden-Dokkum). Het onderzoek in 2018 heeft gediend als een nulmeting voor dit onderzoek. In 2019 is een één-meting uitgevoerd als vervolgonderzoek om de verandering van het strekken van de lijnen te meten. Hierbij zijn een kleine 500 enquêtes afgenomen.
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier