Parkeeronderzoek OBS Wheermolen

Dienst: Parkeren

01-05-21
In april 2021 heeft DataCount in opdracht van Stichting OPSPOOR een parkeeronderzoek uitgevoerd rondom OBS Wheermolen in Purmerend. Met dit onderzoek werd gecontroleerd hoe de parkeerdruk vorm kreeg in de openbare ruimte rondom de aldaar gevestigde basisschool, waar een ontwikkeling gepland staat. Op deze wijze ontstaat een beeld van de huidige én te verwachten parkeerdruk in de openbare ruimte en de effecten van een ontwikkeling op de toekomstige parkeervraag.
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier