Openbaar vervoerenquête scholieren, Provincie Zeeland

Dienst: Enqueteren

21-06-19
Stichting Scholierenvervoer Zeeland heeft DataCount opnieuw gevraagd een aanbieding te doen voor het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden en analyseren van de dataverzameling m.b.t. de scholierenenquête zoals de stichting deze jaarlijks laat afnemen en analyseren. Zo’n 30.000 Zeeuwse scholieren reizen dagelijks met de bus naar school. Hoe denken zij over de kwaliteit van het vervoer? En hoelang zijn ze onderweg? Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ) zet zich in om de kwaliteit van het scholierenvervoer te borgen en te verbeteren. In opdracht van deze stichting voeren we jaarlijks een monitoringsonderzoek uit. We maken voor dit onderzoek gebruik van zowel digitale enquête, om de perceptie over kwaliteit inzichtelijk te krijgen, als de postcode-analyse om reistijden van scholieren te bepalen. Met de datasets die ontstaan kunnen we interessante analyses doen. De respons uit een enquête kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan objectieve reistijddata, waarmee je conclusies kunt trekken over scholen, woonplaatsen en gemeentes. We focussen daarbij vooral op het inzichtelijk maken van trends en vergelijkingen. De uitkomsten van het onderzoek en de analyses verwerken we in een jaarlijkse rapportage, waarin trends en vergelijkingen tussen scholen, regio’s en vervoertypes verder worden uitgewerkt. SSZ gebruikt deze resultaten voor monitoring en bewaking van de kwaliteit van het OV.
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier