Verkeerstelling en Parkeeronderzoek omgeving Heinenoordtunnel

Dienst: Parkeren

16-09-19
DataCount heeft in opdracht van Witteveen+Bos auto- en fietsparkeerdrukonderzoeken uitgevoerd op een 33-tal locaties en tellingen van de verkeersintensiteiten op een 3-tal wegvakken in een studiegebied dat gerelateerd is aan de werkzaamheden m.b.t. de renovatie van de 1e Heinenoordtunnel. Tijdens de parkeermetingen zijn ruim 6.000 autoparkeerplaatsen en een kleine 20.000 fietsparkeerplaatsen geïnventariseerd. Tijdens de intensiteitsmetingen zijn op zes dagen tussen 6:00-22:00 opgeteld in totaal zo’n 13.500 bewegingen waargenomen voor het langzaam verkeer en de fietsers/voetgangers in de Heinenoordtunnel (waarmee er sprake is van zo’n 6750 unieke bewegingen, aangezien zowel aan de noord- als zuidzijde is geteld). Op de twaalf dagen dat geteld is op de N217, zijn in totaal ruim 800 landbouwvoertuigen waargenomen (waarmee er sprake is van ruim 400 unieke bewegingen, aangezien er eveneens op twee plaatsen is gemeten).  
Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier