15-01-21

Wat een bizar jaar was 2020. COVID-19 hield onze samenleving volledig in zijn greep. De wereld werd met harde hand op pauze gezet, en dit merkten wij ook bij DataCount. Menig verkeersonderzoek werd uitgesteld tot nader order. ‘Logisch,’ denk je wellicht, ‘verkeersonderzoek geeft op dit moment geen realistisch beeld, dus waarom zou je daaraan beginnen?’ Deze terughoudendheid is erg begrijpelijk, maar is het wel terecht? Bij DataCount denken we van niet. Sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat verkeersonderzoek júíst in tijden van corona ontzettend waardevol kan zijn!

Om dit te begrijpen, is het goed om terug te gaan naar de kern. Waarom wordt verkeersonderzoek eigenlijk uitgevoerd? In de basis wordt er verkeersonderzoek gedaan om beleid te maken, te monitoren of te modereren. Door verkeerssituaties te onderzoeken, meet je de kwaliteit en het effect van bestaand beleid. Tevens kun je hierdoor een inschatting maken hoe toekomstig beleid uitpakt. Beleid maak je immers om problemen te voorkomen of op te lossen.

“Maatschappelijke problemen werden ondergesneeuwd. Problemen die minder urgent leken, maar niet minder relevant zijn geworden.”

Met de komst van het coronavirus werden langetermijnplannen stilgelegd. Het coronavirus had de maatschappij stevig ontregeld en de toekomst werd plots onzeker. Het was een volledige nieuwe situatie, er moest pragmatisch gedacht en snel gehandeld worden. Dat alle aandacht verschoof, is niet meer dan ontzettend logisch. Echter zijn er helaas met deze shift ook veel grote, maatschappelijke problemen “ondergesneeuwd”. Problemen die ineens veel minder urgent leken, maar daardoor niet minder relevant zijn geworden. Inmiddels is de crisissituatie niet meer nieuw en is het moment daar om gedeeltelijk weer tijd en aandacht aan andere maatschappelijke zaken te besteden. Dit geldt ook voor problemen waarvan de (deel)oplossing in de openbare ruimte of de mobiliteitshoek ligt. 

“Maar wat nou als we nu verkeersonderzoek doen, en de ingezamelde data na corona niet meer bruikbaar is?” Een logische zorg, dus wordt er massaal gewacht tot het ‘oude normaal’ terugkeert, als een stip op de horizon aan het eind van de coronacrisis. De duur van deze crisis gaat inmiddels echter al richting een jaar, en het einde is nog niet direct in zicht. Het is nog maar de vraag of het ‘oude normaal’ zoals we dat kenden überhaupt terug gaat keren. Zo hoorden we al vlot na de eerste golf geluiden dat (gedeeltelijk) thuiswerken een blijvertje is, evenals op afstand vergaderen.* Structurele veranderingen lijken onvermijdelijk, dus afwachten is niet de oplossing.

“Een gevaarlijk kruispunt is helaas niet spontaan minder gevaarlijk geworden omdat er nu minder verkeer is.”

Bovendien draait de wereld ondertussen gewoon door, zij het op een andere manier dan we voorheen gewend waren. Een gevaarlijk kruispunt is helaas niet spontaan minder gevaarlijk geworden omdat er nu minder verkeer is; een structureel tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken niet ineens minder vervelend. Het is daarom juist nu van belang om verkeersonderzoek weer op te pakken. Om te achterhalen wat er veranderd is, maar ook wat er hetzelfde is gebleven. Oplossingen creëren voor het ‘nieuwe normaal’, in plaats van afwachten in de hoop dat alles op den duur teruggaat naar een exacte replica van de pre-corona samenleving.

Dat klinkt allemaal vrij zwaarmoedig, maar er gloort hoop. De eerste vaccins zijn toegediend en de besmettingsaantallen gaan gelukkig weer naar beneden. Wij zijn optimistisch: 2021 is het jaar waarin we er als samenleving weer bovenop komen! Wat zou het dan fijn zijn als problemen stammend uit 2019 juist nu worden aangepakt, zodat ze na de coronacrisis al (deels) verholpen zijn. Beleid met betrekking tot de openbare ruimte ligt bij gemeenten en provincies, dus is het begin van dit nieuwe jaar hét moment voor deze organisaties om proactief te zijn. Ze hebben immers een voorbeeldfunctie: ze zetten de toon voor andere bedrijven, hebben een sterk faciliterende rol binnen onze maatschappij en hebben daarmee enorme invloed op het wel en wee van iedereen. Veel gemeenten hebben dit al door en hebben niet afgewacht, maar zijn al aan de slag gegaan. Deze gemeenten kijken naar wat er wel kan en beginnen daarmee alvast voorzichtig vorm te geven aan een post-corona toekomst. Zulke aanpakkers zijn precies wat wij als samenleving nodig hebben om na de crisis weer op te bloeien!

“Wij zijn optimistisch: 2021 is het jaar waarin we er als samenleving weer bovenop komen!”

Je hebt het ondertussen vast gemerkt: DataCount is vóór verkeersonderzoek in tijden van corona. Gelukkig kan dit volledig coronaproof en geheel in lijn met de huidige maatregelen. Hebben wij jou kunnen overtuigen en kun jij nog wel een frisse blik gebruiken op een verkeerssituatie in jouw omgeving? Wij helpen je graag. Kijk eens op onze website naar de diensten die wij aanbieden, of neem vrijblijvend contact op voor een (digitaal) kopje koffie.

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/04/20/mobiliteit-en-de-coronacrisis

Dit bericht delen? Graag!

Ons werk beter leren kennen?

Benieuwd naar de mensen achter ons bedrijf of specifieke onderdelen van ons werk? Bel, mail of kom langs; van harte welkom!
Direct bellen? Dat kan:

0182 23 50 12

Liever een e-mail versturen?
contactformulier